Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

AZOTOKSİT GİDERME TEKNOLOJİLERİ – SNCR/SCR

Baca gazındaki azot oksitler (NO,NOx) için SNCR (Selective Non Catalytic Reduction – Katalitik olmayan seçici azaltım) / SCR (Selective Catalytic Reduction) Seçici Katalitik Azaltma teknolojilerini partnerlerimiz ile birlikte başta termik santraller olmak üzere tüm endüstriyel tesislerin hizmetine sunmaktayız.

İON Çevre Teknolojileri A.Ş., tarafından sunulan azot oksit giderme sistemleri üre solüsyonu (%40),amonyak (saf) ve sulu amonyak (%20) bazlı olarakaşağıdaki teknolojileri içermektedir;

• Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme (SNCR)
• Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)

SNCR (Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme)

SNCR, ikincil önlemler olarak adlandırılan azot oksit giderme yöntemlerinden biridir. SNCR sisteminde amonyak, azot monoksit (NO), azot dioksit (NO2) ile reaksiyona girerek atmosfere zararsız azot (N2) ve su buharı (H2O) olarak atılmaktadır. Reaksiyon sıcaklığı 850° C ila 1.100 °C’dir. Proses verimi <%60 dır.

SNCR Prosesinin Avantajları

  • Uygun yatırım maliyeti
  • Modüler tasarım
  • Değişen yakıt kalitelerine uyumlu
  • Kısa kazan duruş süresi ve hızlı montaj
  • Optimize edilmiş konsept SNCR için, uygun bölgeye özellikle bir reaktif (amonyak, sulu amonyak veya üre) enjekte edilir. Proses de; Reaktif enjekte lansların tasarımı, düzenlenmesi ve yeri, SNCR sisteminin performansı için kritik öneme sahiptir. Sıcaklık değerinin aşılması veya altına düşmesi ilave NOx oluşumuna veya NH3 salınımında bir artışa yol açacaktır.

SCR (Seçici Katalitik İndirgeme)

SCR sistemleri, baca gazında azot oksitlerin (NOx) yüksek miktarda bulunması ve yüksek miktarda azot oksit indirgenmesinin gerektiği durumlarda tercih edilmektedir. Proses verimi > %90 üzerindedir. SCR sisteminin yeri yakıt tipine ve toz yüküne bağlı olarak değişir. Buna göre yüksek ve düşük sıcaklıkta SCR prosesleri tercih edilmektedir.

SCR Prosesinin Avantajları

• > %90 üzeri verimlilik
• Düşük basınç kaybı
• Düşük çalışma sıcaklıkları