Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Kuru Desülfirizasyon Prosesleri

İON Çevre Teknolojileri A.Ş., kuru baca gazı arıtma prosesi, sirkülasyonlu akışkan yatak teknolojisine dayanır ve geleneksel termik santrallerin, biyokütle yakma tesislerinin veya atık enerji santrallerini ve diğer endüstriyel tesisler için ideal çözümler sunmaktadır.
Atık miktarının indirgenmesi istenen prosesler de sorbent olarak özellikle sodyum bikarbonat veya kalsiyum hidroksit olarak kullanılır. Bu ürünlerin yüksek reaktivitesi nedeniyle, az miktarda sorbent ihtiyacı duyulmaktadır. Ayrıca geri dönüşüm sistemi, reaksiyona girmeyen sorbentin tekrar kullanmasına olanak sağlayan sorbent tüketiminin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır.
İON Çevre Teknolojileri kuru baca gazı arıtma prosesleri, tipik olarak Kalsiyum hidroksit (Sönmüş kireç) ve Sodyum Hidroksit bazlı aşağıdaki teknolojilerin herhangi birini veya bunların bir kombinasyonunu içerir;

  • Kuru FGD (Dry FGD)
  • Yarı Kuru FGD (Semi Dry FGD)
  • Kuru Enjeksiyon Prosesi (DSI)

KURU FGD

İON’nun akışkan yataklı
Kuru FGD teknolojisi,
ESP veya torbalı filtre
öncesine Kalsiyum
Hidroksit veya Soda Külü
enjekte ederek kükürt
dioksit, hidrojen klorür
ve diğer toksik bileşenleri
baca gazında tutmak
için kullanılmaktadır.
Bu uygulama, yüksek
verimlik (<% 90)
gereksinimi olmayan
uygulamalar için
kurulum maliyeti düşük
bir alternatiftir.

YARI KURU FGD

Yarı kuru FGD teknolojisi, 1
milyon Nm³/h kadar olan tesisler
için uygundur. Burada, baca
gazı akışına su püskürtülerek,
genellikle yüksek reaktiviteye
sahip bir kalsiyum hidroksit (hidrat
kireç) süspansiyonu enjekte
edilir. Kalsiyum hidroksit absorbe
edici olarak doğrudan kuru toz
(Ca(OH)2) formunda kalsiyum
hidroksit olarak kullanılır .
Akışkan yataklı reaktördeki
optimum reaksiyon sıcaklığı,
ayarlanabilir debi de nozullar
aracılığıyla kontrollü suyun
akışkanlaştırılmış yatağa atomize
olarak püskürtülmesiyle ayarlanır.

KURU ENJEKSİYON PROSESİ (DSI)

Özellikle daha küçük tesisler ve atık gaz
debileri için, dioksin/furan, SOx ve /
veya HCl’nin uzaklaştırılması ve hatta bir
çoklu kirleticinin absorbe edilmesinde
kuru enjeksiyon çözümleri kullanılır. DSI
(kuru enjeksiyon), optimize edilerek yer
sorunu olan tesisler ve iyileştirmeler için
minimum alan kapsama kabiliyetine sahip
olduğundan alternatif bir çözümdür. Bu
proseslerde enjeksiyon noktası sonrasında
genellikle torba filtreler kullanılır.
Aktif karbon enjeksiyon proseslerinde,
cıva, ağır metaller ve dioksin/furanın
mükemmel şekilde absorbe edilmesi ve
emisyonların indirgenmesini sağlamak
için kullanılabilir. Çalışma sıcaklığı, geri
kazanım resirkülasyonu ve dozajı için,
malzeme minimumda tutulur.