Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

TOZ/PARTİKÜL GİDERME TEKNOLOJİLERİ

Genel olarak toz tutma olarak adlandırılan partikül giderme teknolojileri, kaba ve ince partiküllerin bir gaz yolunda tutulması ve/veya indirgenmesini içerir. Partikül Giderme teknolojilerimizi partnerlerimiz ile birlikte başta termik santraller olmak üzere tüm endüstriyel tesislerin hizmetine sunmaktayız.

Genellikle aşağıdaki içeriklerden oluşurlar

Tuzlar (nitratlar, sülfatlar, karbonatlar…) Organik karbon Ağır metaller Uçucu Küller

İON Çevre Teknolojileri A.Ş., elektrostatik
filtre(ESP/ESF) uygulamalarında güvenilirlik ve
düşük işletme/bakım maliyetleri ile yüksek partikül
tutma verimliliği sunmaktadır.

Kuru ve Islak Teknolojiye sahip partikül giderme
çözümlerimiz ile elektrik üretim, atık yakma
tesisleri, çimento, kimyasal, petrokimya, kağıt,
kimya , demir çelik ve diğer endüstriyel tesislere
hizmet vermekteyiz.

KURU TİP PARTİKÜL GİDERME ÇÖZÜMLERİMİZ

KURU TİP ELEKTROSTATİK FİLTRELER (ESP)

Elektrostatik filtreler (ESP), kazan, fırın
vb. tarafından üretilen baca gazında
yer alan kuru özellikteki partikül ve tozların
tutulumunu sağlamaktadır.

Elektrostatik filtreler (ESP) de verim
%99’un üzerinde olup çıkış emisyon
değerleri <20 mg/m3’ün altındadır.

Avantajları;

  • Yüksek verimlilik
  • Yüksek sıcaklık şartlarında sorunsuz çalışma
  • Yüksek Gaz debilerinde çalışma kapasitesi
  • Düşük bakım maliyeti
JET PULSE TORBALI FİLTRELERİ

JET PULSE TORBALI FİLTRELERİ

Jet Pulse Torbalı filtrelerde verim %99’un üzerinde olup çıkış emisyon değerleri <20 mg/m3’ün altındadır. Jet Pulse Torbalı filtreler, partikül giderimi amacıyla emisyon gereksinimlerini karşılamak için kullanılırken aynı zamanda sorbent geri kullanımı amacıyla Kuru / Yarı Kuru FGD ‘ler veya Kuru Enjeksiyonu Prosesleri (DSI) proseslerinde tercih edilmektedirler.

ISLAK TİP PARTİKÜL GİDERME ÇÖZÜMLERİMİZ

ISLAK TİP ELEKTROSTATİK FİLTRELER (WESP)

Islak Tip Elektrostatik Filtreler, baca gazında
yer alan partikül ve tozların tutulumunu
sağlamaktadır. Islak Tip Elektrostatik Filtreler,
nemli, yapışkan, katran ve yağlı tipteki partiküllerin
tutulumunu gerektiren özel uygulamalar için
kullanılmaktadır.

Islak Tip Elektrostatik Filtreler, atık gaz içerisindeki
mikron altı (<1 micron) partikül ve aerosolleri
toplamak için de kullanılır. Bunlardan başlıcaları;
kurşun, arsenik veya kadmiyum gibi ağır metaller,
kükürt trioksit (SO3) gibi yoğunlaştırılmış asit
aerosoller veya yoğunlaştırılmış uçucu organik
bileşikler (VOC’ler) dir.

Avantajları

• 10 mg / m3’e kadar toz giderme [stp, kuru]

GÜBRE PARTİKÜL GİDERİMİ

Gübre üretim tesislerinde, ana kirlilik Prill kulesi veya granülasyon proseslerinden kaynaklanmaktadır. Bu proseslerden çıkan gazlar çok ince (mikron altı) partiküllü üre tozu içermektedir. Tozun yanı sıra, baca gazında eriyik / katı üreden serbest kalan amonyak da içermektedir. Amonyak sülfürik asit veya nitrik asit ile yıkanarak gaz yolunda nötralize edilmektedir. İON Çevre Teknolojileri A.Ş., gübre üretim tesisler için, partnerlerimiz ile birlikte aşağıdaki proseslere yönelik hizmetler sunmaktadır;

PRILL KULELERİ

AKIŞKAN YATAKLI GRANÜLASYON TESİSLERİ

FOSFORİK ASİT TESİSLERİ

NAUTRALIZER VE HAVA EVAPORATÖRLERİ