Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

SNCR

İON Çevre Teknolojileri A.Ş.’nin SNCR(Seçici katalitik olmayan indirgeme) tip baca gazı Azot oksit (NOx) giderme teknolojisi, özellikle düşük atık gaz debileri için saf amonyak, sulu amonyak ve sulu üre bazlı olarak termik santrallar, çimento ve katı atık yakma tesislerinde tercih edilerek baca gazında Azot oksitlerin (NOx)tutulması sağlanmaktadır.